COACH

BUSINESS & GROWTH
COACH

Vår Business Coaching vänder sig till dig som har behov av att få stöd i din yrkesroll, kanske är du ansvarig för ett specifikt område så som försäljning eller produktion. Du kan själv välja omfattning på ditt coachprogram. Att ha en extern coach är för många en naturlig del för att verka på ett optimalt sätt i en dynamisk värld.

EXECUTIVE 
NETWORK 

Executive Network vänder sig till dig som har behov av coaching i din roll men samtidigt vill få input från andra och bredda ditt yrkesnätverk. Executive Network vänder sig till dig som innehar en chefsbefattning. Du jobbar indviduellt med din coach under programmet och har nätverksträffar med andra i liknande positioner under året som programmet löper.

 

EXECUTIVE SUPERIOR 

Executive Superior är ett individuellt program för dig som är vd eller på annat sätt ansvarar för en eller flera verksamheter. Programmet syftar till att ge dig som övergripande ansvarig ett externt stöd och bollplank av coacher med erfarenhet från ledande befattningar. Under programmet arbetar vi parallellt med din ledningsgrupp för att stödja dig och din verksamhet på bästa sätt.

LEADER

LEADER
DEVELOPMENT

 

Leader Development är ett individuellt program med fokus på dig och ditt ledarskap. Vi arbetar med ett coachande förhållningssätt men lägger viktig vid att bidra med vår erfarenehet, kunskap och kompetens inom området så att du växer som ledare, både som person och kunskapsmässigt. Programmets omfattning avgör du utifrån dina egna behov.

LEADER
NETWORK 

 

Leader Network är en kombination av ledarcoaching och ledarnätverk. Coachingen är individuell med fokus på ditt ledarskap och hur du utvecklar dig och dina medarbetare. Ledarnätverket adresserar ämnet Ledarskap i en rad olika perspektiv och ger dig input och dialog från andra med ledaransvar.

EXECUTIVE LEADER EHP 

 

Executive Leader Empowering Human Potential (EHP). Programmet vänder sig till dig som är ytterst ansvarig för verksamheten med fokus på ditt ledarskap och verksamhetsutveckling.   Vi arbetar parallellt med din ledningsgrupp, dels som ett team men även individuellt. Programmet pågår under ett år. Individuell ledarcoaching samt teamutvecklinmg för samtliga i din närmaste krets.

CAREER

CAREERPUFF

 

 

Careerpuff är en effektiv process framtagen för att hjälpa dig att ta ditt nästa steg i karriären. Vi vet att du har fler sidor än ditt CV och hjäper dig på ett strukturerat sätt att ta fram en för dig fungerande strategi. Många av våra klienter vill framförallt ha stöd och hjälp i att komma fram till vad de vill - de behöver en liten puff. Du kan läsa mer här - www.careerpuff.se 

CAREERCOACH
 

Vi startade redan 1992 med karriärcoaching och har genom åren framgångsrikt guidat och stöttat våra klienter till nya roller inom både privat och offentlig sektor. 25 års erfarenhet gör att vi vet vad som fungerar och hur du skall gå tillväga. Vi har en strukturerad process med ett coachande förhållningssätt då du är den enda som vet vad du vill. Vi hjälper dig att ta fram din potential. Längd och omfattning sker i samråd med uppdragsgivaren 

EXECUTIVE OUTPLACEMENT

Det kan vara ensamt på toppen! Executive Outplacement är till för personer i executive befattning som pga olika anledningar skall gå vidare i sin karriär - Vi ger dig det stöd och kompetens som behövs för en lyckad exit och övergång till nästa steg i karriären. Längden på programmet bestäms i samråd med uppdragsgivaren.  

LINKS

STOCKHOLM  - COPENHAGEN

ABOUT

info@mccloudmiller.com

Mäster Samuelsgatan 36
 

STOCKHOLM

SOCIAL
  • Vit Edin Ikon
  • Vit Facebook Ikon

© 2018 by McCloudX - Part of McCloud Miller Group